Kadry i płace

Biuro Rachunkowe Ma-Ro prowadzi kadry i płace dla Firm które obsługuje kompleksowo w zakresie:
* Wystawianie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów cywilno prawnych, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu.
* Zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS (drogą elektroniczną).
* Sporządzanie listy płac.
* Sporządzanie rozliczeń RMUA dla każdego pracownika (na życzenie).
* Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8, PIT-11, PIT-40.
* Sporządzanie deklaracji składek ZUS (wysyłka drogą elektroniczną), deklaracji PFRON, raporty statystyczne GUS.