Księga podatkowa

Biuro Rachunkowe Ma-Ro proponuje obsługę w następującym zakresie:

* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
* przygotowanie dowodów wewnętrznych,
* sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
* wprowadzenie danych do systemu,
* prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
* obliczanie podatku dochodowego,
* sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
* sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP,
* reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.