Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe Ma-Ro proponuje obsługę w następującym zakresie:

* Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości.
* Sporządzanie bilansu otwarcia.
* Dekretowanie, przygotowywanie poleceń księgowania, wprowadzanie danych do systemu.
* Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji.
* Obliczanie podatku dochodowych.
* Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
* Sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat.
* Sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale.
* Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
* Sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP.
* Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.